tel. 600 990 878

 

POMOC PSYCHOLOGICZNA, EDUKACJA PSYCHOLOGICZNA – mgr Maria Dekert

  Mam przyjemność zaprosić Państwa do skorzystania z oferowanej pomocy psychologicznej w prowadzonym przeze mnie gabinecie o nazwie Pomoc Psychologiczna Edukacja Psychologiczna oraz z edukacji prowadzonej w ramach tej działalności.

  Oferuję pomoc zarówno w formie psychoterapii i terapii traumy jako z wyboru wybranej metody leczenia zaburzeń klasyfikowanych w ICD-10 jak i w innych formach pomocy, tu głównie interwencji kryzysowej oraz wsparcia tam gdzie nie ma zdefiniowanej choroby ani zaburzenia, ale jednak pacjent potrzebuje czyjejś pomocy.

  Nowością w mojej ofercie jest pomoc w zakresie TRE (Trauma Releasing Exercises) tj. w metodzie pracy z ciałem, podczas której ciało jest uwalniane od stresu i traumy. Stosuję ją jako terapeuta traumy ale również w przypadkach, gdy równolegle nie prowadzę osoby terapeutycznie tj. wówczas, gdy ćwiczenia są potrzebne dla uwolnienia się od stresu, ale sama sytuacja osoby nie wymaga interwencji kryzysowej ani psychoterapii.

  Moja praca terapeutyczna i praca provider’a TRE jest poddawana systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz u jednej z dwóch trenerek TRE w Polsce.

  Od wielu lat edukuję kadry pomocy społecznej, policji, edukacji i ochrony służby zdrowia wykorzystując uprawnienia do treningu i warsztatu psychologicznego, posiadane uprawnienia w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wieloletnie doświadczenia zawodowe psychoterapeuty i interwenta kryzysowego. Superwizuję też kadry pomocy społecznej: ośrodki interwencji kryzysowej, Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej w kilku województwach.