tel. 600 990 878

Maria Dekert

  Psychoterapeuta, interwent kryzysowy, provider TRE. Łączy podejście systemowe z technikami terapii krótkoterminowej, w tym ustrukturowanej terapii traumy metodą STAIR/MPE ( Stair - Skills Training in Affect and Interpersonal Regulation, MPE - Modified Prolonged Exposure). Traktuje człowieka całościowo stąd zainteresowanie pracą z ciałem, gdzie wykorzystuje się jego naturalne umiejętności w dokańczaniu procesu zdrowienia.

  Jest superwizorem i trenerem treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych III st. rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uzyskała certyfikat specjalisty w zakresie interwencji kryzysowej i superwizji w tej dziedzinie, również rekomendowany przez PTP – sekcję interwencji kryzysowej. Od kilku lat posiada też certyfikat specjalisty i superwizora w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie rekomendowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Jest też certyfikowanym provider’em TRE® (Trauma Release Exercises – ćwiczenia uwalniające od stresu i traumy).

 Doświadczenie zdobywała w ciągu wielu lat pracy zawodowej (od 1979 r.) w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Stalowowolskim Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, który prowadziła jako dyrektor, psychoteraputa i interwent kryzysowy w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi pracując indywidualnie, grupowo, w terapii małżeńskiej, rodzinnej oraz w terapii traumy. Kształciła się ustawicznie. Szkoli i superwizuje w instytucjach pomocy społecznej – m.in. w ośrodkach interwencji kryzysowej, SOW-ach, MOPS-ach w kilku województwach. Zarządzała w oświacie (PPP) oraz w pomocy społecznej (Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej). Jest autorką i realizatorką kilku programów oraz projektów edukacyjnych, pomocowych i rozwojowych.